Gratis böcker och biblar

Gratis böcker och biblar

Vi brukar dela ut tidningar och böcker när vi är med på de olika marknaderna.
Är det någon av dessa böcker som du skulle vara intresserad av?
Då kan du kontakta oss via vår mailadress kontakt@segertonen.se så skickar vi kostnadsfritt till dig.